tomppa lato

Vuokrausehdot 01.03.2017 alkaen

VUOKRAAMINEN
Vuokranantajana toimii Tomerin Oy (2817213-8 ). Vuokranantaja omistaa vuokrattavat tuotteet. Vuokraaja on osapuoli, joka vuokraa tuotteet vuokranantajalta.
Tuotteet vuokrataan sähköpostilla tai puhelimitse.

TUOTTEET
Vuokratut tuotteet ovat vuokranantajan omaisuutta eikä niitä saa vuokrata, lainata, pantata tai luovuttaa muulla tavoin edelleen. Tuotteita tulee säilyttää sisätiloissa lukuun ottamatta niiden normaalia, käyttötarkoituksen mukaista käyttöä ulkona. Tuotteiden vahingoittaminen tai hävittäminen on kielletty.
Vuokraaja on vastuussa tuotteen kunnon tarkistamisesta ja tuotteen käytöstä. Vuokranantaja ei ota vastuuta tuotteen käytön aikana tapahtuvista vahingoista tai tuotteesta aiheutuvia vahinkoja.
Vuokranantajalla on oikeus periä pantti vuokrattavista tuotteista.

HINNAT
Vuokrahinnat sisältävät arvonlisäveron (24%). Tuotteen vuokrahinta riippuu vuokra-ajasta. Tuotteiden mahdolliset vuokra-ajat sekä hinnoitteluperusteet on ilmoitettu tuotesivulla. Minimi vuokra-aika on 1 vrk. Mikäli asiakas palauttaa tuotteet etuajassa, ei vuokranantaja ole velvollinen korvaamaan lyhentynyttä vuokra-aikaa. Mikäli asiakas haluaa lisää vuokra-aikaa, tulee tästä sopia etukäteen Tomerin Oy:n kanssa, lisävuorokaudet laskutetaan tuotesivun hinnoittelun mukaisesti.

TOIMITUS JA PALAUTUS
Tuote toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen Kemi-Tornio-Keminmaa- alueella ensimmäisen vuokrauspäivän aikana sovittuna ajankohtana.  Vuokrauksen loputtua tuote noudetaan sovitusti. Palautuksen sisällön tulee olla sama kuin tuotetta vastaanotettaessa. Tuotteiden tulee olla palautettaessa hyvässä kunnossa, puhdistettuja ja vuokrauskelpoisia. Tomerin Oy:llä on oikeus laskuttaa laitteen puhdistamisesta 40€, mikäli tuote palautetaan puhdistamattomana. Mahdollisista puutteista tulee ilmoittaa välittömästi Tomerin Oy:lle. Mikäli tuotteita palautetaan vaurioituneena tai puutteellisena veloitetaan vahingosta ja/tai hävinneistä osista tai tuotteista uushankintahintaa tai korjauskustannuksia vastaava hinta. Tuotteet palautetaan samassa pakkauksessa, jossa ne on vuokraajalle toimitettu. Vuokraaja on velvollinen suorittamaan vuokranantajalle tuotteen uushankintahintaa vastaavan korvauksen mikäli tuote varastetaan.

MAKSAMINEN JA MAKSUTAVAT
Vuokra-hinta laskutetaan asiakkaan toivomalla tavalla (paperilasku/ sähköpostilasku) jälkikäteen. Maksuehto 14 pv netto.
Mikäli tuotetta ei ole luovutettu tai palautettu 7 vrk sisällä vuokrausajankohdan loppumisesta, on Tomerin Oy:llä oikeus laskuttaa vuokraajalta tuotteen uushankintahintaa vastaava summa.
Maksamaton saatava siirretään perintätoimistolle eräpäivän jälkeen ja laskuun lisätään perintäkulut. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokraajalta vuokraajan aiheuttamien vahinkojen, korvaavien tuotteiden tai saatavien perinnästä aiheutuneet kulut toteutuneiden kustannusten mukaisina. Tuotteen tuhoutuessa tai kadotessa, on vuokraaja velvollinen maksamaan täyden korvauksen tuotteen tai vastaavan tuotteen arvosta.

SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Vuokranantaja saa irtisanoa sopimuksen ja vuokraajan tulee välittömästi palauttaa tuote mikäli vuokraaja on antanut vääriä tietoja, hoitanut tuotetta vuokraehtojen vastaisesti tai rikkonut muutoin sopimusta.

ONGELMATILANTEET
Mikäli tuote vioittuu vuokra-aikana on vuokraajan oltava yhteydessä välittömästi Tomerin Oy:lle. Varkaustapauksissa on vuokraajan tehtävä ilmoitus poliisille ja myös vuokranantajalle. Mahdollinen vakuutuskorvaus tulee ohjata vuokranantajalle. Tomerin Oy:llä ei ole korvausvelvollisuutta vahinkotilanteissa. Vuokratessaan vuokraaja sitoutuu noudattamaan näitä vuokrausehtoja.